Nedjelja, 9. prosinac. 2018.

(Video): Da li je Dalibor Milan u sukobu interesa jer je imenovao Željka Mordžina gradskog vijećnika HSS-a na mjesto direktora trgovačkog društva ČISTOĆA METKOVIĆ d.o.o.?

Vijećnica Ujdur je na jučerasnjoj sjednici Gradskog vijeća Grada Metkovića upozorila gradonačelnika Milana da se nalazi u opasnom i eklatantnom sukobu interesa jer je imenovanjem Željka Mordžina gradskog vijećnika HSS-a na mjesto direktora trgovačkog društva ČISTOĆA METKOVIĆ d.o.o. prekršio odredbu članka 2. stavka 2. Zakona o sprečavanju sukoba interesa, budući da se osnovano može smatrati da njegov privatni interes utječe na njegovu nepristranost u obavljanju javne dužnosti.
Ujdur je ustvrdila da je Dalibor Milan gradonačelnik Grada Metkovića izabran na lokalnim izborima održanima 2017. godine, kao gradonačelnički kandidat Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) te da je na istim lokalnim izborima u Gradsko vijeće Grada Metkovića izabrano je 7 vijećnika sa liste MOST, 7 vijećnika sa liste HDZ-a, 2 vijećnika sa liste HSS-a i 1 vijećnik sa liste SDP-a, ukupno 17 vijećnika. Za osiguravanje natopolovične većine u Gradskom vijeću Grada Metkovića nakon izbora 2017. godine, nužno je da većinu podrže vijećnici izabrani sa liste HSS-a. Dalibor Milan, kao gradonačelnik Grada Metkovića, imenovao je gradskog vijećnika Željka Mordžina (izabranog s liste HSS-a) na mjesto direktora gradskog komunalnog društva ČISTOĆA METKOVIĆ d.o.o. te je time osigurao podršku HSS-ovih vijećnika u Gradskom vijeću (privatni interes), na štetu gradskog trgovačkog društva (na štetu javnog interesa).Naime, u trenutku imenovanja na mjesto direktora ČISTOĆE METKOVIĆ d.o.o., protiv Željka Mordžina u tijeku je kazneni postupak koji se vodi pred Općinskim sudom u Dubrovniku, pod brojem K-193/2016, po pravomoćnoj optužnici Općinskog državnog odvjetništva u Dubrovniku, br. K-DO-1034/2015-21, od 16.10.2015., zbog kaznenog djela zlouporabe ovlasti u gospodarskom poslovanju iz čl. 292. st. 1. i 2. Kaznenog zakona i krivotvorenja službene isprave iz čl. 312. st. 1. Kaznenog zakona, u kojem kaznenom postupku se upravo Željka Mordžina tereti da je financijski oštetio trgovačko društvo ČISTOĆA METKOVIĆ d.o.o.

U gore navedenom kaznenom postupku Željko Mordžin je okrivljenik, a ČISTOĆA METKOVIĆ d.o.o. je oštećenik, pa je u trenutku imenovanja na mjesto direktora ČISTOĆE METKOVIĆ d.o.o., okrivljenik postao jedini ovlašteni zakonski zastupnik oštećenika. Prema Zakonu o trgovačkim društvima, uloga svakog člana Uprave jest da zastupa interese trgovačkog društva, pa je tako uloga Željka Mordžina (kao direktora ČISTOĆE METKOVIĆ d.o.o.) da zastupa interese tog trgovačkog društva (kao oštećenika) u kaznenom postupku protiv samoga sebe (kao okrivljenika).

Notorna je činjenica da je cilj okrivljenika u kaznenom postupku da bude oslobođen od optužbe, a cilj oštećenika da okrivljenik bude proglašen krivim. Dalibor Milan, kao gradonačelnik Grada Metkovića, dužan je brinuti se i za poslovanje trgovačkih društava u gradskom vlasništvu te je ovlašten imenovati direktore u tim društvima koji se trebaju brinuti za interese tih trgovačkih društava. Zbog imenovanja Željka Mordžina na mjesto direktora gradskog društva ČISTOĆA METKOVIĆ d.o.o. i to u trenutku kada se Željko Mordžin i ČISTOĆA METKOVIĆ d.o.o. nalaze na suprotstavljenim stranama u kaznenom postupku, osnovano se može smatrati da je privatni (stranački) interes Dalibora Milana utjecao na njegovu nepristranost u obavljanju javne dužnosti, jer je iskoristivši svoje ovlasti gradonačelnika, na ključno mjesto gradskog trgovačkog društva imenovao osobu čiji interesi su suprotni interesima tog gradskog društva, da bi time osigurao većinu u Gradskom vijeću. Ujdur je istaknula da se zbog imenovanja Željka Mordžina na mjesto direktora gradskog društva ČISTOĆA METKOVIĆ d.o.o. i to u trenutku kada se Željko Mordžin i ČISTOĆA METKOVIĆ d.o.o. nalaze na suprotstavljenim stranama u kaznenom postupku, osnovano može smatrati da je privatni (stranački) interes Dalibora Milana utjecao na njegovu nepristranost u obavljanju javne dužnosti, jer je iskoristivši svoje ovlasti gradonačelnika, na ključno mjesto gradskog trgovačkog društva imenovao osobu čiji interesi su suprotni interesima tog gradskog društva, da bi time osigurao većinu u Gradskom vijeću. Milan se samo pozvao na presumiju nevinosti iako se radi o očiglednom sukobu interesa.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *