Nedjelja, 21. listopad. 2018.

Poziv na sastanaka predstavnicima stanara i upraviteljima zgrada u vezi gospodarenja otpadom u višestambenim jedinicama na području grada Metkovića

Dana 01.11.2017. na snagu je stupila Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/2017), a temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom.

Grad Metković će donijet Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, a temeljem iste će se izvršiti i promijene u sustavu prikupljanja i odvoza otpada. Najveće promijene se očekuju upravo kod višestambenih jedinica.

Svaka zgrada morati će imati primarne spremnike za miješani komunalni otpad, spremnik za bio otpad, te spremnik za papir, a ovisno o potrebama razmišljati će se i o ostalim kategorijama otpada koje se mogu razvrstati na loakciji.

Korisnici u višestambenim jedinicama će također biti dužni dostaviti, nama kao davatelju usluge, Izjavu o načinu korištenja javne usluge o čemu ćemo Vas, kao i o drugim detaljima, upoznati nakon donošenja Odluke o načinu pružanja javne usluge.

Za ovaj prvi sastanak bitno je prenijeti predstavnicima stanara i upraviteljima zgrada spoznaju o obvezama koje će proizaći iz novog sustava prikupljanja, a pogotovo:

-obveza osiguranja lokacije za smještaj zajedničkih posuda za odvojeno prikupljanje otpada
-obveza upravitelja zgrada i voditelja ulaza za dostavom davatelju usluge podataka o udjelu pojedinih stambenih jedinica u pražnjenju zajedničkih posuda, a sve temeljem broja članova pojedinog domaćinstva, kao i tekuće promjene broja stanara.
– obveza plaćanja kazne u slučaju ne pridržavanja odvojenog skupljanja otpada za korisnike, odnosno njenog plaćanja u slučaju višestambenih jedinica

O gore navedenom ćemo vas upoznati na sastanku sa predstavnicima Čistoće Metković d.o.o. i grada Metkovića, a koji će se organizirati dana 14.12.2017. u 17:00 sati u prostorijama zgrade političkih stranaka Kralja Zvonimira 20, u Metkoviću.

Sastanak je ovog puta namijenjen prvenstveno svim predstavnicima ulaza i upraviteljima zgrada, dok će se upoznavanje šire javnosti o svemu gore navedenom vršiti kroz sljedeći period.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *