Srijeda, 12. prosinac. 2018.

VIZIJA I ZBILJA, VRATIMO PONOS PLOČAMA

Definirati cilj, definirati politiku djelovanja, definirati mogućnosti, mobilizirati se, informirati, stvoriti hodogram kretanja osnov je kreativnosti.
Polazište nečeg novog traži činjenično priznavanje postojećeg:
  • loše organizacije ureda gradonačelnika i stručnih ljudi koji ga okružuju;
  • prijenos ideja stručnih ljudi koji okružuju gradonačelnika;
  • provedba ideja.

Područje života i rada kao vid samoodržanja trebao bi da definira određeni „kult života“ koji trenutno ne postoji već se pretvara u „kult preživljavanja“.

Vizija ideja, a njihovo ne provođenje odraz je nekulture „komunikacije“, prisvajanje „pisma namjere“.
Postojanost teritorija poslovnih zona, a njihova neuređenost odražava nespremnost lokalne uprave da odradi svoj dio u javno-privatnom partnerstvu.
Područje života i rada kao vid samoodržanja trebao bi da definira određeni „kult života“ koji trenutno ne postoji već se pretvara u „kult preživljavanja“.
Fasade zgrada, kuća uključujući okućnice govore o stanju zbilje koje se neminovno mora promjeniti, naravno u bolje …
Popis javne i privatne imovine kroz vid katarstarskih općina evidentno je da djelomično postoji, a zašto se ne okonča i u konačnici u cjelini ne definira također treba pitati lokalnu upravu. Osnov posjeda i vlasništva zakonom je definiran, te zašto nije proveden.
Strategija razvoja grada Ploča vezana je za Luku Ploče, vezana je i za ostale teritorije koji su javni ili privatni interes. Definicija strategije vezana je i za ostale djelatnosti osim lučke djelatnosti. Ako se već dala šansa lučkoj djelatnosti zašto to nije slučaj i za druge djelatnosti.
Živimo na moru, rijeci i jezeru, imamo potrebu turističke, izletničke, ugostiteljske djelatnosti, te ako smo već u posjedu određenih projekata zašto prioritetno ne rješiti-otvoriti vrata turizmu. Zar je moguće da kruzer s turistima pristaje uz bok ugljenom uskladištenoj lučkoj obali, a istina je …

Predlažem da politika bude cilj, a ne sredstvo, te da u svemu tome i one apolitične osobe imaju šanse za život i rad u ovoj sredini.

Mi imamo i drugih obala koje pripadaju teritorijalno gradu i vrijeme je da kao takve pripadnu gradu, jer sam razvoj i održivost života i rada ovise o toj nazovimo putničkoj obali …
Definicija koncesijskih prava korištenja takvih putničkih obala potrebno je rješiti pod hitno na zdravoj, a ne kao do sada kao „najam+najam“, jer u konačnici javno dobro mora biti javno, a ne…
Nakon mojih uvjerenja očito potrebno je definirati i političko opredjeljenje i pitati uvijek nekog van našeg mjesta.
Predlažem da politika bude cilj, a ne sredstvo, te da u svemu tome i one apolitične osobe imaju šanse za život i rad u ovoj sredini.
Vizija termoelektrane-problem, vizija energana-problem, vizija smetlišta-odlagališta-problem, …, a inicirani su van našeg mjesta.
Vizija gradonačelnika-političara očito nema smisla, jer se uvijek pita netko drugi, dakle nema svoje mišljenje, predlažem promjenu percepcije, te na koncu odlučimo sami o svojoj sadašnjosti, a i o svojoj budućnosti …
Ljudi, sugrađani dakle imamo ceste, željeznicu, more, a iz dana u dan sve je manje auta, vlakova, brodova, nalazimo se u stanju traženja posla, a ne stanju traženja političke opcije, izuzmimo politiku od posla i uspjet ćemo!

Svi za Ploče!

Vaš gradonačelnik Niko Orepić i vaša lista NL „Škanj“ Ploče

 

izvor:facebook Vratimo ponos Pločama

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *